Alle Podopro locaties zijn weer geopend:

Sinds maandag 4 mei mag Podopro haar reguliere zorg op een 'intelligente' manier weer uitgebreider aanbieden en zijn alle locaties weer geopend. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Daar passen wij onze zorg op aan.

Waar moeten u en uw behandelaar rekening mee houden?
1. Er wordt ruimte tussen de verschillende afspraken ingepland.
2. Komt u bij voorkeur alleen en kom niet te vroeg. We willen de contacten tussen mensen zoveel mogelijk minimaliseren. Als de wachtruimte vol is, verzoeken we u zoveel mogelijk buiten te wachten tot u aan de beurt bent.
3. Als u hoest, niest of koorts heeft, verzoeken wij u vriendelijk om uw verantwoordelijkheid te nemen en de afspraak af te zeggen.
4. Uw behandelaar draagt uit voorzorg beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkapje) zodra er geen afstand kan worden bewaard.

We zijn blij u binnenkort weer te zien en te mogen behandelen!